Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT VỊ TRÍ NƠI LÀM VIỆC HẾT HẠN CHI TIẾT
1 TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG Hà Nội Xem tiếp
2 TRỢ LÝ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH NỘI BỘ Hà Nội Xem tiếp
3 TUYỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Hà Nội Xem tiếp
4 TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA VẬN CHUYỂN Hà Nội Xem tiếp
5 TUYỂN LÁI XE Hà Nội Xem tiếp